www.zeevruchtengids.org/nl
  • Nederlands
  • English
  • Français

Vis- & zeevruchtengids - voor professionele gebruikers

 

Deze gids is een onmisbaar instrument voor allen die vis en zeevruchten aankopen en verkopen.

 

De informatie uit de gids moet nuttig zijn bij het afwegen van verschillende duurzaamheidsaspecten bij het bevoorraden en in het duidelijker communiceren naar de klanten toe. De gids behandelt de soorten die er het vaakst geconsumeerd worden in België, Frankrijk en Zwitserland.

 

Dat mariene hulpbronnen kwetsbaar zijn, moet ondertussen niet meer aangetoond worden. Als aquacultuur ongebreideld uitbreidt, biedt deze sector alvast ook niet de ideale oplossing. Hoe kan men in deze context, op een verantwoorde manier, een antwoord bieden op de stijgende vraag naar vis, zeevruchten en kwaliteitsvolle mariene eiwitten?  

 

De Vis- & zeevruchtengids - voor professionele gebruikers wil op deze vragen een antwoord bieden.

 

Ethic Ocean*** staat in voor de jaarlijkse actualisering van de gids met de meest recente wetenschappelijke gegevens over de status van de stocks. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) staan in voor de Nederlandstalige/Belgische bewerking van de gids en tweetalige website (Nederlandstalig: www.zeevruchtengids.org / Franstalig: www.guidedesespeces.org).

 

*** Aanvankelijk maakte het Franse kantoor - in 2006 geopend in Parijs - deel uit van de internationale organisatie SeaWeb (met het hoofdkantoor gevestigd in de Verenigde Staten). Het Franse kantoor werd in 2013 onafhankelijk onder de naam SeaWeb Europa, en wijzigde anno april 2017 de naam in Ethic Ocean.

 

BESTELLEN

 

Editie: 2016

 


Editie: 2015

 


Editie: 2014